Masáže Ing. Irena Valníčková

 

Home      O mně       Ceník       Fotogalerie      Mé další aktivity       Kontakt

• Bolí Vás záda?

• Máte přetrvávající potíže po výhřezu meziobratlové ploténky?

• Máte neustálý rej myšlenek, který Vás vyčerpává?

• Trpíte nespavostí?

• Bolí Vás „celý člověk“?  ....

 

Jsem zkušená profesionální masérka, licencovaná cvičitelka zdravotní tělesné výchovy

a terapeutka kraniosakrálně biodynamické terapie s dlouhodobou praxí.

 

 

 

Řekneme si jak na to.

Garantuji vysokou úroveň služeb,

individuální přístup a aktivní naslouchání.

Přijďte si ke mě odpočinout!

O mně

Jsem licencovaná masérka, cvičitelka a terapeutka. Provádím masáže klasické, sportovní a regenerační, porehabilitační péče – individuální tělesná výchova, kraniosakrální biodynamická terapie, zdravý životní styl, mentální práce s tělem.
Základní masérský kurz (Artiris 2002) doplňkové semináře : • manuální lymfodrenáž (REFIT 2004) • reflexní masáž (REFIT 2004) • baňková masáž (REFIT 2006) cvičitelka všeobecné gymnastiky 3. třídy (ČASPV 1993) cvičitelka předškolních dětí a rodičů s dětmi 2. třídy (ČASPV 2000) cvičitelka psychomotoriky 3. třídy (ČASPV 2004) cvičitelka zdravotní tělesné výchovy 1. třídy (ČASPV 2005) cvičitelka jógy 3. třídy (Česká akademie jógy 2011) doplňkové semináře: • cvičení na míči, labilních plochách s overbally (MONADA 2002) • body and mind (ČASPV 2009) • a další.. terapeut One Brain – 4 stupně (Carol Ann Idonty Faculty 1998 – 99) terapeut cranio–sacrálně biodynamické terapie ( Institut CSB 2008 – 2010 ) doplňkové semináře a činnosti : • seminář v psychoterapii zaměřené na tělo (Eli Weidenfeld, Květa Paloušová 2007) • pomocná terapeutka (facilitátorka) na holotropních dýcháních u MUDr. Kmuníčkové (od r. 2002)

Ceník

Individuální cvičební programy v ceně!

Různé kombinace a druhy masáže v rámci vzájemné dohody.

Záda + šíje

(včetně úponů prsních svalů, křížové kosti a hýždí)

60 min.  / 700,- Kč

 

Záda + šíje + nohy

90 min.  / 1000,- Kč

Nohy

(včetně hýždí, beder a chodidel)

40 min.  / 500,- Kč

 

Celé tělo

(včetně paží, břicha, hlavy a obličeje)

do 120 min. práce / 1400,- Kč

Terapeutická masáž *

(lehká celotělová masáž) 60 min. / 700,- Kč

(s kranio ošetřením) 90 min. / 800,- Kč

 

Kranioterapie

(ošetření s pohovorem)

1,5 – 2 hodiny / 700,- Kč

*

Přiměřený dotyk od člověka, který je nám příjemný, má velmi blahodárné účinky na naše zdraví.

Proto stavím svoji terapeutickou masáž na přiměřeně lehkém dotyku tak, aby klient měl příjemný pocit a dokázal se při něm uvolnit.

Při takové uvolňujicí masáži mohou nastupovat různé pocity a emoce, o kterých je dobré hovořit, v případě, že klient je ochoten je sdílet.

Masáže provádím nahřátým olejem na nahém těle, případně mohu provést i tlakovou masáž přes oděv.

Je přínosné uvolnění prohloubit formou kranio ošetření, které může následovat po masáži.

Fotogalerie

Kranio

CranioSacralní biodynamika

Základy této práce vytvořil Dr. W. Sutherland, který objevil existenci jemných rytmů v těle a jejich důležitos vztahující se k našemu zdraví. Pracoval nejen s pohyblivostí lebečních kostí a membrán, ale také s tělními tekutinami, biodynamickou potencí a tvořivým principem základní životní síly. V současné doběse tato práce rozšířila a rozvinula hlavně díky zkušenostem a studiím Dr. F. Sillse, Jamese Jelaouse D.O. a Bhadreny Gemin, kteří jsou předními odborníky CranioSacrální biodynamiky.

 

Vnitřní moudrost těla a jeho schopnost směřovat ke zdraví je vrozená. Nemůžeme ji získat nebo kompenzovat specifickými technikami. Můžeme se s ní pouze spojit tím, že jí budeme naslouchat a rozvineme schopnost vztahovat se k vrozenému zdraví nezávisle na momentálním zdravotním stavu. Životní funkce se primárně projevují na energetické úrovni a následně jako dynamika tekutin, impulzy nervového systému, pohyby tkání a behaviorální reakce. Biodynamický přístup ke craniosacrální terapii umožňuje hlouběji porozumět energetické dynamice strukturálních a fyziologických vztahů v těle. Energetickou dynamikou rozumíme uspořádávající síly, které řídí všechny životní funkce. Craniosacrální biodynamika zpřístupňuje uspořádávající princip v jádru všech životních procesů a umožňuje terapeutovi spolupracovat s tímto organizujícím principem přímo, ne jen s biodynamickými silami, které jsou jeho projevem. V craniosacrální terapii se pro tento vrozený řídící princip v jádru všech životních procesů používá termín Dech života.

 

Dech života je vrozená, léčivá moudrost těla. Ví, co má dělat, od okamžiku početí až do chvíle, kdy vědomí opustí tělo. Skrze biodynamické, uspořádávající síly řídí činnost našich buněk, tkání i těla jako celku. Dech života je zdrojem všech léčivých procesů, ale i normálního vývoje jedince, jeho zrání a osobního růstu. Dech života je nejzákladnějším projevem našeho bytí, je však obtížné jej popsat, protože se dotýká nejtajemnějších dimenzí našeho prožívání. Projevy Dechu života – projevy Zdraví- šířící se celým tělem můžeme vnímat ve fyziologických funkcích lidského těla a právě přes ně s ním navazujeme kontakt. Energie (potence) Dechu života pohání pulzaci a pohyb mozkomíšního moku uvnitř durální membrány. V jedné fázi tohoto pohybu tekutiny stoupají vzhůru směrem k hlavě a v druhé fázi klesají zpět dolů ke kosti křížové. Tento cyklus je trvalou ústřední součástí naší fyziologie, od které se odvíjí všechny projevy těla.

 

Craniosacrální terapeut vnímá různé projevy Dechu života v těle pomocí palpace. Vyhledává zdraví v těle klienta a skrze svůj neutrál jej podporuje. Je majákem v bouři, o který se klient může energeticky opřít a tak zpracovat jemnou cestou přes pociťovaný vjem a s orientací ke svým energetickým zdrojům svá fyzická i psychická traumata.

 

Craniosacrální terapie probíhá ve vztahu klient – terapeut, kdy klient leží na masážním lůžku v příjemné, tiché, teplé, případně zastíněné místnosti. Terapeut odstraní všechny rušivé elementy, jako je hudba, hlasitě tikající hodiny, ostré světlo aj. Vlastnímu ošetření předchází terapeutický rozhovor, ve kterém terapeut získá informaci o momentálním stavu klienta (při první návštěvě zjišťuje i anamnézu), o pociťovaných vjemech v jeho těle a snaží se jej navést ke zdrojům a k jejich vnímání jako energeticky posilujících činitelů. Při vlastním ošetření leží klient již na lůžku, musí se cítit v pohodlí, bezpečí, být ve volném oděvu, v případě potřeby přikrytý dekou. Ošetření zpravidla terapeut zahajuje od nohou, kdy sedí na stoličce u nohou klienta, navádí jej rozhovorem na místo pohodlí v těle, čímž jej odpoutává od myšlenek a koncentruje, tak aby klient byl schopen naladit se na vnitřní vnímání svého těla a pozorování pociťovaných vjemů, které sděluje v případě potřeby terapeutovi. Terapeut ošetřuje palpací, dotyky rukama (kterýma vnímá projevy potence v těle klienta) dle klientova vrozeného plánu léčení, který terapeut vnímá, tj. podle toho jak cítí projevy klientovy energie (potence, Dechu života) kterou tímto podporuje. Přitom terapeut musí plně respektovat klientova požadavky na pohodlí, před vlastním dotykem vyjednat vzdálenost a kontakt rukama tak, aby se klient mohl uvolnit a soustředit na svůj vnitřní proces. Ošetření probíhá v tichu a klidu ale odehrává se během něj v případě potřeby i rozhovor (např. když klient má nepříjemné pocity, které souvisí s uvolňováním vázané energie traumatem), případně zpracovávané emoce odchází spontánně formou smíchu, pláče, různých zvukových i mírných pohybových projevů které terapeut nezesiluje, ale nechá projít jemně. Na konci sezení proběhne zpravidla opět krátký rozhovor mezi terapeutem a klientem, kdy klient sděluje své pocity, vize aj. během ošetření, a terapeut se ubezpečuje, že klient odchází v pohodě.

 

Mé další aktivity

V Sokole Břevnov – Hradčany (ul. Heleny Malířové, Praha 6) vedu oddíl rodičů a dětí

každý čtvrtek dopoledne

Kontakt

Irena Valníčková Mládeže 3, Praha 6 tel.: +420 607 699 919 E-mail: irena.valnickova@seznam.cz

Provozní doba

Těším se na Vás ve svém soukromém studiu
od pondělí do pátku dle dohody.

V případě individuální domluvy možné i víkendy.

Na každou návštěvu je nutné se objednat telefonicky!

Nespěcháte-li s odpovědí, dotazy možné i po e-mailu.